Voor schut


225
het
117
gelambrizeer-
359
de
382
voor schut gezet.'
170
'Ik draag je liever
75
als
238
blik uit het raampje
428
naar de
171
lucht

W I T T E N 2017 - Clive Cussler, Schokgolf – een Dirk Pitt avontuur