De vreemdeling


75
een man
601
in deze
225
deur
224
past. Wacht jou
96
“Ach, dat ik
459
zelfbewust-
566
voorbij stap
331
“de vreemdeling”
204
wie kent zichzelf,

W I T T E N 2018 - Barend de Graaff, Beloof me maar niets