Ampersand


'Met de ampersand kun je vaste samenstellingen aanduiden, zoals in de afkortingen B&B (bed and breakfast) en r&b (rhythm and blues). Ook komt de ampersand voor in sommige bedrijfsnamen en bronvermeldingen, om bijvoorbeeld een samenwerking aan te duiden. Wanneer je de woorden voluit schrijft, zet je spaties voor en na de ampersand, zoals in ‘Personeel & Organisatie’. Bij afkortingen zet je geen spaties voor en na de ampersand, zoals in ‘B&B’. In lopende teksten wordt het teken vanwege de leesbaarheid maar weinig gebruikt. Als je een verhaal schrijft kun je het teken bijvoorbeeld gebruiken als een van je personages een tekst ziet of opstelt met het teken erin, als een citaat van een gedachte of waarneming.'