Wonderwolk


Er hangt een zacht wit wolkje boven mij
Soms fluistert het iets in mijn oor: “Niet bang zijn”
Maar ik ben wel bang want ik sta op een wiebelige trap
Steeds een stapje dichterbij
De hemelpoort