Glansrol


stadsrijm niks bijzonders spiegelt
geen licht kaatst geen donder

maar de ruiten pingelen glans in
haast van sterren flits en weder

stoppen schijn op ruimtewanden
hoe beweeglijk bibber het signaal

slierten vierhoeken enveloppen
trapeziums ja weke amoeben