Narcoticum


120
'Een mens leeft niet
183
zo maar, zonder dat er
111
een stevig narcoticum.
267
is
178
dat
207
bij
201
gelegenheid.
64
zijn wil ver
313
zet.'

W I T T E N 1972 - Herman de Man, Zonen van de Paardekop