Hoogtepunt


zolang het nog duurt
is dit voor de gouwenaar
een kans tot verheffing
een uitgelezen mogelijkheid
neer te kijken op zijn buurt en
boven zichzelf uit te stijgen

voor de kaaskop (plat stuk
als het kan) rijst kerkelijk gezien
de opperste beleving
het hoogst haalbare
zo goed als bovenmenselijk
zover hij maar tuurt