Spanning


onder het speurend oog
van de verwachtingsvolle
houdt water zich bodemloos
als gevlekte modder

toch kan het

elk moment