Ook de vermeende


Een verplichting te genieten is een manifeste absurditeit. Onzin ook is de vermeende verplichting tot handelingen die slechts het genieten als doel hebben: zelfs indien dit genieten met geestelijke redenen (of drogredenen) omkleed wordt, zelfs indien het een mystiek, zogenaamd hemels genot zou zijn. (Immanuel Kant, 1793)