Langer rest


229
van al
224
zijn schreden
459
altijd weer terug
537
dit
256
tandeloze oude
176
ontwerp
468
zijn gemak gevoeld
385
niet langer
328
rest

W I T T E N 1943 – Leon Uris, Trinity