Opwarming


in het vuur van het winterse spel
zijn jassen te warm vesten te klam
rennen tikken en krijgen ze
elkaar ongezien bij de kladden
krijsen hijgen ze tot ze lijfelijk kapot
met rooie koppen verdwenen zijn