Vogelrichtlijn


al het goede komt
zegt ons geloof
van boven-china
ook al is het maar een griepje