In een bepaalde zin


"Men spreekt van symmetrie als twee helften van een situatie of object in een bepaalde zin elkaars spiegelbeeld zijn. Dit spiegelen kan ten opzichte van een punt, een lijn of een vlak zijn. Meer algemeen is een symmetrie van een object of situatie een verschuiving, draaiing, spiegeling of combinatie hiervan, of een meer algemene transformatie die de situatie of het object op zichzelf afbeeldt."