Uitgedaagd


"Onder de opbouw van een kunstwerk ligt vaak een schema verborgen. Dit noemen we een compositie(grond)vorm of compositieschema. Vroeger werd hierover meestal gedacht in harmonische termen, maar in de hedendaagse kunst krijgt disharmonie veelal de bovenhand. De toeschouwer wordt geprikkeld en uitgedaagd om de compositie te verbeteren."