Iets warms


er heeft iets plaatsgevonden
iets warms dat geurde naar pik
naar zomers geweekte delen
fluisterasfalt zachte bitumen

op de aangewezen plek
heeft het positie gekozen

op het pad van dokter B.
die de stad hield aan hygiëne
tegen tyfus ende kolere
ons bekeerde tot teerzeep