Samenkomst


'De grondlegger van de klassieke economen, Adam Smith, noemde het The invisible hand. Deze onzichtbare hand, het prijsmechanisme, stuurt het economische proces. Bepaalt welke producten er gemaakt worden, hoeveel ervan gemaakt wordt, enz… Bij dit prijsmechanisme komen collectieve vraag (en consumentengedrag) en collectief aanbod (en producentengedrag) samen. De uitkomst hiervan stuurt de economie.'