Arme kudde


Overwegende dat

– Er bij sommige evenementen koeien, paarden, schapen, ganzen of andere landbouwhuisdieren worden gebruikt.
– De gemeente Gouda het gebruik van dieren niet kan verbieden maar ook niet financieel hoeft te ondersteunen.

Draagt het College op

Om de kosten voor het gebruik van dieren te schrappen als subsidiabele kosten.

En gaat over tot de orde van de dag.