Code social


(ingezonden mededeling)


Om verschillende denkbeelden over het gebruik van social media binnen de Firma Van Drie niet te laten leiden tot misverstanden zijn richtlijnen opgesteld. De richtlijnen hebben betrekking op activiteiten op sociale media, of deze nu in naam van de Firma zijn of op persoonlijke basis. Ken de principes van de Firma. Zorg dat je de doelstellingen van de Firma kent en dat je in omgang met belanghebbenden deze aanhaalt als leidraad. Geef aan dat je geen officiële woordvoerder bent. Laat duidelijk merken dat het om persoonlijke opvattingen en meningen gaat. Voeg zo nodig een disclaimer toe (bij een blog bijvoorbeeld) om aan te geven dat je niet namens de Firma spreekt. Het is belangrijk dat de huisstijl in de vorm van een logo, naam enz. consequent wordt toegepast. Houd er rekening mee dat je je in een sociale omgeving begeeft. Gedraag je op social media zoals je je ook op andere sociale gelegenheden zou gedragen. Stel jezelf voor, doe je niet voor als iemand anders, verstoor of onderbreek andermans gesprekken niet, enz. Google onthoudt alles. Alles wat je online publiceert blijft lang bestaan.