Belevingen


"Concreet wordt nagegaan hoe belevingen geconstrueerd worden en waarom die constructie zinvol is voor het individu door na te gaan wat die constructie betekent in de dagelijkse leefwereld van het individu. Een dergelijke analyse toont niet alleen aan hoe en waarom individuen tot bepaalde belevingen komen, maar het maakt ook zichtbaar waarom individuen tot bepaalde gedeelde belevingen komen."