Tussentijd


per ongeluk een
aangename stilstand
bewerkstelligd
tussen laag en verdieping
even dromen in de
tussentijd