Bellen


‘Stel dat je per se iemand moet spreken, maar je hebt je mobiele telefoon niet bij je. Je bent bovendien verdwaald in een vreemd land waar je marktlui hoort schreeuwen en meeuwen krakelen. Wat doe je? Om te bellen moet je dan vooral zelf aan de slag.’