Aanhalingen (23)


De mens is een ellips met twee brandpunten: de feiten zijn het ene, de ideeën het andere. Mode is twee keer belachelijk: éénmaal aan het begin en éénmaal aan het einde. Uit twee kwaden moet men het minste kiezen. Alles in de natuur heeft twee kanten... het resultaat is leven. Een paradox: één deel waarheid op twee delen geestigheid. Ze heeft haar succes te danken aan twee grote dingen, een linker ding en een rechter ding.