Geheugenlocatie


Was het hier dat de noodslachting zat
en hoe ging dat er aan toe, gebeurde het
doden ter plekke of was er een handelaar
gespecialiseerd in vlees van spoedslachters
en hoe wist de Gouwenaar wanneer
het vleselijk voordeeltje te behalen viel
zonder stadsomroeper of zat hier
toch de smederij van Kwinkelenberg.