Historisch moment


‘We staan er graag bij stil, bij mijlpalen, keerpunten, historische momenten, bij ieder begin van iets van belang. Het oog van de wereld is onophoudelijk gericht op het vinden van beginpunten, het in beeld brengen van nieuwe wegen, het uiteenzetten van onbekende perspectieven, het volgen van onverwachte wendingen, het in kaart brengen van manieren waarop we de dingen kunnen veranderen. Nieuwe invalshoeken, nieuwe plannen van aanpak. En gezichten daarbij die in een hoopvolle richting kijken. Nieuwe hoop verlangt zijn heerbanen. Een andere tijd vangt aan. Het is tijd voor het goede hart om te bepalen waar het allemaal om draait, om de geijkte banen te verlaten, de gebaande wegen links te laten liggen, het rechte pad te mijden. Want de rechte wegen hebben ons misleid. Kijk waar we staan. Het is tijd voor de hoop om in een witte tas over straat te kunnen gaan. Het is tijd voor het vredesvraagstuk om achter op de fiets in een kinderzitje plaats te nemen. Het is tijd voor de angst om af te stappen en te doen wat de handen te doen geven. Het is tijd om in de weg te staan. Het is tijd voor de toekomst om te zeggen ja, hier sluit ik aan.’