Diagonaal (2)


Gouda - Na bestudering van veel foto's, schilderijen en etsen ontdekte de Nederlandse fotograaf en docent Edwin Westhoff dat de aandachtspunten van een afbeelding vaak precies op de diagonalen van een vierkant liggen. In het geval van een rechthoekige afbeelding, die kan worden beschouwd als twee elkaar overlappende vierkanten, bleek de regel eveneens op te gaan (al heet in dat geval de lijn die een hoek in gelijke helften verdeelt een bissectrice). Voor de westerse kijker, zo stelt Westhoff, is de diagonaal vanuit de linkerbovenhoek de meest bepalende. Westerlingen lezen teksten van links naar rechts en van boven naar beneden, kennelijk doen zij hetzelfde bij het bekijken van een afbeelding. In tegenstelling tot andere compositieregels hecht de Diagonaal Methode die Westhoff vervolgens ontwikkelde weinig waarde aan de plaatsen waar lijnen elkaar kruisen. Volgens zijn compositieleer kan het aandachtspunt op een willekeurige plek op de diagonaal liggen.