Langs deze weg


Wist niet dat leven zo gevaarlijk was. Je voelt natuurlijk wel gedreun, maar aarde schudt bij onweer ook en dat heeft mij bekend nog nooit een mol getroffen. Gedonder had, dacht ik, fysieke vaart noch dodelijk gewicht. Daarbij: er zitten tegenwoordig zoveel sintels, stenen, slakken in de weg dat gangbaar onderlangs passeren niet te doen valt. De tijd van ridders en van graven raakt voorbij. Mijn heengaan voor de randweg, plat gezegd, verliep per vias naturales.