Krachtdadig zaad


227

te bewegen dan

146

ronddarrend voedsel,

207

bare ruimte voor

in eb en vloed

138

die langzaam

dreef en lucht

56

werd.

De monsterachtige

hoop aarde waarm

109

krachtdadig zaad

20

gebloeid

herinnerde,

289

het paradijs ver-

143

van het feit dat er

diende te worden

 

W I T T E N 159 - Jacqes Hamelink, Ranonkel