Verhaal


"... iedereen was verplicht zich laten registreren voor de eerste volkstelling. Dat was toen Quirinius het bewind voerde over Syrië. Iedereen moest terug naar de plaats waar hij vandaan kwam. Je begrijpt: een gekkenhuis. Jozef, die in Nazaret woonde, reisde naar Betlehem, want hij stamde van koning David af; samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar bivakkeerden brak de dag aan van Maria's bevalling en bracht zij een zoon ter wereld. Haar eerste kind. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak. Ze hadden namelijk geen slaapplaats kunnen krijgen in het stadshotel..."