Een droom


190

"Al

nu

182

de glim

spiegel

141

daarginds. Pracht

6

In een still

het afwezige

60

"Ja - kind,'

uit een droom,

226

moest

het stof

34

heden alleen

overeind en

155

geantwoord.

214

zijn

.

W I T T E N 256 - L Loyd C.Douglas, Het groene licht