Op weg


30

"Weggaan? Waarom?

106

"Spreek je Engel

84

"We kunnen

naar bed."

112

gaas op bed

daar op bed

168

in het grote bed

233

een smalle weg

een plekje waar

212

"Ja, dan

over land

178

en wegen, eindelijk

274

dwaze

dwaze

dwaas r

op weg

.

W I T T E N 245 - Sloan Wilson, De man in het grijsflanellen pak