Mijn storm


324

levens wagen

54

laat, helaas

215

En, helaas,

322

"Is dat waar

208

ik, mijn

93

storm voorbij

253

sliep, en zei:

238

"Bent u mij

126

gebleven?"

.

W I T T E N 277 - Paul Bertram, Schaduw van macht