Geloven in Gouda (27)


Het geloof van de moeders
 

Laag, lager ligt het geloof van de moeders. Lager dan de wortels van het leven, onpeilbaar diep. En niets brengt naderbij, niets verwijdert van het geloof van de moeders. Niets dringt binnen in waar zij zijn, geen tijd verstrijkt er. Omringd door de omstandigheden, onaangedaan door rumoer, verwijt of roem blijven zij, zichzelf gelijk, en wacht de wereld, al vergaat ze, op de drempel van hun verholen eenzaamheid. Onnoembaar zal hun spinnen blijven, onverklaarbaar is hun taal. Het grote licht van boven buigt zich naar zijn kleinst verhaal. Het geloof van de moeders is wat het zijn zal, het niets voor deze en voor geen het al.