Veronderstelling


We hebben onszelf een wereld ingericht waarin we kunnen leven. Met veronderstelling van lichamen, lijnen, vlakken, oorzaken en gevolgen, beweging en rust, vorm en inhoud. Zonder deze geloofsartikelen kan niemand tegenwoordig het leven verdragen. Maar daarmee zijn ze nog niet bewezen. Het leven is geen argument. Tussen de voorwaarden van het leven zou zich de dwaling kunnen bevinden. (Friedrich Nietzsche, 1882)