Deze lichtheid


deze cultuur deze lichtheid dit zedeloze
geslacht die stralende zon waartoe
spoedt het zich dan naar de verdommenis
dan om de hel te beërven in de buitenste
duisternis te knersen en voor eeuwig
te branden voor de zonde van het geluk
goddank geleidt mij zijn schaduw