Spuit elf


Je hebt een laffe daad begaan bij brandweer en met leegstand. Schuldhulpverlening, rentedragend en voor onbepaalde tijd, verlicht de aanklacht niet. Je bent veroordeeld tot een taakstraf zonder uitzicht. Je hebt verkeerd gegokt, je moet nu boete doen. Getekend sleep je je het leven door, gebukt onder een juk dat pijnlijk op je schouders drukt. Dat is de wraak voor je begerig haken naar een zaak die buiten je bereik en niet in je vermogen lag. Je draagt een voorhoofdsmerk, voorgoed.