Rijtje af


43
t rijtje af)
159
van
122
links naar rechts in
115
witte
314
toch een bittere pil.
343
de onderlinge
23
wedstrijd
292
met
99
jezelf

W I T T E N 1928 – Leon Uris, Gezworen kameraden