Haikeus (36)


stadse mantelmeeuw
zonder voer voor de eendjes
kijkt op zijn snavel

of

zie hem nou toch staan
als aaltje op een paaltje
in de meeuwenkak