Weerzin


Het is gedaan met kopen en gebraad, de winter gaat nu serieus beginnen met dagelijks een ochtendmist die op het wagenpark beklijft, met afgevroren vingers van het krabben, met snijdend vocht dat overal doordringt en beenderen verkilt zodat het botskelet metaal, een kou geleidend element gelijkt dat naar je kiezen en je klappertanden reikt en zich verbreidt tot stilstand in het denken; het is gedaan met kopen en gebraad, met knipperlichtjes voor de vaak, met warme dingen. Of blijft het eeuwig zacht?