Verkooptechnieken


kunst ligt op straat
kijk maar
het gaat erom textiel los te zien van het louter ambachtelijk imago
en het als een volwaardig beeldend medium te beschouwen
waarbij de esthetiek niet uit het oog wordt verloren
stel je voor.. een kleine Joana Vasconselos of Toshiko Horiuchi MacAdam
dit is geëngageerd haakwerk..
het gaat over Corona en de tweedeling in de samenleving
men zegt dat je beter slaapt met iets zachts in de hand
iets om te aaien
heb je altijd nodig
het is ook nog voor een goed doel
als u dat nog niet over de streep trekt..