La Vie Est Belle


verward is het haar
te moede de boodschap
opgestoken van moeder
haar budget via marktplaats
in verwassen kringloop
van duurzaam optimisme
en pure levenslust
met kinderlijke angst
te moeten scoren