Versieren


hier sta ik
met mijn pronksieraad
in het licht
een opzichtig praalvertoon
op de hoek van de straat
opgesmukt voor Jan en alleman
in het voorbijgaan
tussen galanterieën van groen
fantaseer ik mij bont en zilverdingen
maar ach de bomen raken ontkleed
en spoedig
zal ik als een herfstbloem verwelken
voor bebaarde mannen
in rode winter kledij