Particulier terrein


is het water
trappen
of water
trappelen
en hoe lang
houd je het vol
tot je kopje
onder gaat
mag je het
in de verleden tijd
vervoegen
tot trapte
of trappelde
water
of is dit verboden
moet het
één woord blijven
hoe lang je
ook telt