Buitendijks


defensie van gemalen faalt
ijskappen dooien hijgende boezems
rooien niet wat slagregens zaaien:
verontrustend nieuws

voorspellers gebaren uiterwaards
naar bredere rivieren onbeperkte
stroom verklaren wat water was

opgewekt tot gas dat ruikt ietwat
verdacht naar een juichende
energietransitie - we zien wel

buitendijks gaat land verloren
omgebracht in de nanacht
van bedauwd gras en vermoedens
van sloten klamme schapen