Godswater


289
Hij staarde
125
in een warreling van
69
druppeltjes
368
naar
43
GODS-
145
water
160
over
108
zijn
311
voetstappen

W I T T E N 1856 – Peter F. Hamilton, De ontwrichting van de werkelijkheid - deel 1 - Ontwaken