Achter de horizon


"De ware socialist, vrijheidslievend, egalitair en antimilitaristisch, kiest voor het getuigenis. Hij weet het ideaal nooit te bereiken maar ziet daarin geen aanleiding om compromissen te sluiten met het bestaande. Achter de horizon blijft het morgenrood gloren."