Gemakkelijk begrepen


"Traditioneel is getaltheorie de tak van zuivere wiskunde die de eigenschappen van de gehele getallen bestudeert. Meer algemeen is de term in gebruik geraakt voor de grotere klasse van problemen die 'gemakkelijk door leken kunnen worden begrepen'. Deze uitbreiding vond plaats toen de gebruikte technieken ook op andere problemen toepasbaar bleken."