Stroom


‘Als je een lichtschakelaar omzet gaat de lamp direct branden. Dat betekent dat de stroom zich met hoge snelheid door de draad verplaatst. Maar zijn het ook werkelijk de elektronen die zich zo snel verplaatsen? Neem een stuk koperdraad van 1 meter lengte en 2 millimeter diameter en neem aan dat er een stroom van 1 Ampère door de draad loopt. De snelheid waarmee de elektronen door het stuk van 1 meter stromen is 1,17 maal 10 tot de min vijfde meter per seconde, dat is 4,21 centimeter per uur. Dat is in dezelfde orde van grootte als de snelheid van een grote gletsjer (200 meter per jaar). Niet echt een snelheid die je associeert met stromen. Wat stroomt er dan wel? Een beter beeld voor de beweging van elektronen in een draad is een lange buis gevuld met knikkers. Als je één knikker aan de ene kant erin duwt, komt er direct aan de andere kant één uit. Als je er dus steeds knikkers in blijft duwen komt er direct een stroom op gang, maar het kan heel lang duren voordat die eerste knikker eruit komt.’