Voortschrijdend inzicht


"Bij de vraag of de afbeelding een geheel vormt of uit fragmenten bestaat, wordt in de laatste versie van de lijst het woord beeldintegratie gebruikt. Eerder was daar sprake van beeldcompositie."