Aanhalingen (27)


Een slag met een woord slaat dieper dan een slag met een zwaard. Het hart van een man klopt minder snel als zijn slag niet weerkaatst wordt in een andere borstkas. Elke slag die boosheid teweegbrengt komt uiteindelijk op onszelf neer. De klok toont het uur, de zon verdeelt de dag, maar wat geen oog ziet meet de slag van ons hart. Het feest van de hamer is de slag.