In de beeldcultuur


"Hij speelt in op de actuele maatschappelijke ontwikkeling. In Bewegend lezen stelt hij een leeshouding voor die hij 'cinematografisch' noemt. Die leeswijze integreert inzichten uit de klassieke narratologie en de filmanalyse om beter recht te kunnen doen aan de beeldenreeksen die teksten oproepen, en plaatst daarmee de literaire analyse midden in de beeldcultuur waarin we ons momenteel bevinden."